Danbooru

Series: Touhou - The Visitor from Hell (Heki (Supmore!))

Original title: 地獄からの来訪者 (Jigoku Kara no Raihousha)

Blacklisted:
1