Danbooru

Original title: 新嫁正邪は今日も一日機嫌が悪い (Shinyome Seija wa Kyou mo Ichinichi Kigen ga Warui)

Blacklisted:
1 2