Danbooru

Series: Touhou - I Am Yorigami Shion (Noai Nioshi)

Original title: 私は依神紫苑 (Watashi wa Yorigami Shion)

Blacklisted:
1