Danbooru

Series: Touhou - 鬼神が如し (sendai (nazonomono))

Hoshiguma Yuugi attacks a yakuza base. Graphic violence ensues.

Blacklisted:
1