Danbooru

Series: Touhou - U.S.C Yuka's Flower Shop KAZAMI YUxARI (chihiro (kemonomichi))

Yuuka decides to annoy Alice.

Part 1.5: pool #4532
Part 2: pool #4033
Part 3: pool #4250

Blacklisted:
1 2