Danbooru

Series: Original - 凸凹×凹凸◯ (koukyou keiyu)

凸凹×凹凸◯ (Deko-Boko-Batsu-Ou-Totsu-Maru)

Source: http://comic.manga-audition.com/entries/deko-boko-ou-totsu-no-maru-by-keiyu/

An original girl meets boy silent comic by koukyou_keiyu.

Blacklisted:
1