Danbooru

Series: Touhou - Soga no Tojiko Wants to Be Squeezed (Izumi Yukiru)

Original title: 蘇我の屠自古は挟まれたい (Soga no Tojiko wa Hasamaretai)

Blacklisted:
1 2