Danbooru

Series: Touhou - Due to Personal Reasons (Tomobe Kinuko)

Original: 一身上の都合により (Isshinjou no Tsugou ni Yori)

Blacklisted:
1